INNEHÅLL | PERSONAL

Folke Tersman

folke.tersman@filosofi.uu.se

folke3
Professor och innehavare av lärostolen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Född 1964. Jag doktorerade i Stockholm 1993 men tillbringade en del av forskarutbildningen vid Cornell University. Jag befordrades till professor i praktisk filosofi i Stockholm 2003, där jag även varit verksam som forskarassistent, lektor och docent. Jag har dessutom varit gästforskare vid Research School of Social Sciences, Australian National University (2000), vikarierande professor vid Göteborgs universitet (2002-2003), associate professor vid University of Auckland, New Zealand (2005-2007) samt gästforskare vid The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (2008.8-2008.12).

Jag är Honorary Research Fellow vid filosofiinstitutionen i Auckland samt ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Jag är dessutom grundare av Tidskrift för politisk filosofi och var dess redaktör mellan 1997 och 2008. Jag ledde forskningsprojektet Gränslös demokrati (Democracy Unbound) mellan 2004 och 2008, och var ledamot i Karolinska institutets etikråd mellan 2005 och 2009. Jag är för närvarande prefekt för Filosofiska institutionen i Uppsala.


Böcker (engelska)

  • Moral Disagreement. New York: Cambridge University Press, 2006 (pocketutgåva 2009).
    (Se en recension av boken i Notre Dame Philosophical Reviews här.)
  • Reflective Equilibrium. An Essay in Moral Epistemology, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993. Abstract

Böcker (svenska)

  • Tillsammans. En filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat, Bonnier Fakta, 2009. (För en essä i DN som diskuterar boken, följ denna länk. För några rättelser av korrfel i boken, följ denna).


  • Hur bör du leva?, Wahlström & Widstrand, 2004 (pocketutgåva 2005). Förord
 

  • Fem filosofiska frågor, Wahlström & Widstrand, 2001 (pocketutgåva 2003). Förord

Böcker som Tersman är medförfattare till

  • Filosofiska frågor (med H. Ahlenius, S. Carlshamre, B. Haglund och B. Molander), Utbildningsradions förlag, 1998.
  • Argumentationsanalys (med G. Björnsson, U. Kihlbom och A. Ullholm), Natur och Kultur, 1994.

Artiklar i internationella tidskrifter med peer review

"Disagreement. Ethics and Elsewhere", Erkenntnis, 2013, 10.1007/s10670-013-9445-4 (DOI).

"Intuitional Disagreement", Southern Journal of Philosophy 50 (Anniversary Issue on Relativism about Value), 2012, 639-659. (pre-publication pdf)

"The Case for a Mixed Verdict on Ethics and Epistemology", Philosophical Topics 38, 2010, 181-204.

"The Reliability of Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience", Australasian Journal of Philosophy 86, 2008, 389-405.

"Are We Lovers of the Good?", Synthese 138, 2004, 247-60.

"Cannibals, Communists and Cognitivists", Theoria 65, 1999, 70-85.

"Quine on Ethics", Theoria 64, 1998, 84-98. pdf

"Stimulus Meaning Debunked", Erkenntnis 49, 1998, 371-85.

"Crispin Wright on Moral Disagreement", Philosophical Quarterly 48, 1998, 359-65.

"Non-Cognitivism and Inconsistency", Southern Journal of Philosophy 33, 1995, 361-71. pdf

"Coherence and Disagreement", Philosophical Studies 65, 1992, 305-17.

"Utilitarianism and the Idea of Reflective Equilibrium", Southern Journal of Philosophy 29, 1991, 395-406.

Bidrag till antologier (urval)

"Disgreement, Moral", in International Encyclopedia of Ethics (eds. Hugh LaFolette, John Deigh and Sarah Stround), Wiley-Blackwell, 2013.

"Methodology in Metaethics", in International Encyclopedia of Ethics (eds. Hugh LaFolette, John Deigh and Sarah Stround), Wiley-Blackwell, Wiley-Blackwell, 2013.

"Moral Disagreement: Actual vs Possible", in D. Machucha (ed.), Disagreement and Scepticism, London: Routledge, 2012, 90-108.

"Contrasts and Demons: On Sinnott-Armstrong’s moderate Pyrrhonian scepticism", in L. Haaparanta (ed.), Rearticulations of Reason. Recent Currents. Acta Philosophica Fennica 88, 2010, 243-60. (pre-publication pdf)

"Ethics and Film", in Routledge Companion to Philosophy and Film, eds. P. Livingston and C. Plantinga, London: Routledge, 2008, 111-20.

"Davidson and Quine's Empiricism", in Interpreting Davidson, eds. P. Kotatko, P. Pagin, and G. Segal, San Fransisco: CSLI Publishers, 2001, 269-83. pdf

Recensioner (urval)

Recension av Davidson, D., Problems of Rationality, Theoria 72, 2006, 233-39.

Recension av Jedenheim, M.,The Compatibility of Effective Self-Ownership and Joint World Ownership, Stockholm Studies in Politics 91, Stockholms universitet, 2003, Tidskrift för Politisk filosofi, nr. 2, 2003. pdf Recensionen ledde till ett replikskifte mellan mig och Jedenheim i ett senare nummer. Dessa artiklar kan nedladdas här.

Recension av Crisp, R., Routledge philosophy guidebook to Mill on Utilitarianism and Riley, J., Routledge philosophy guidebook to Mill on Liberty, Theoria 67, 2001, 177-83. pdf

Recension av Ekonomerna i debatten: Gör de någon nytta? (Jonung, L., red.), Tidskrift för politisk filosofi nr. 1, 1998.

Recension av Eriksson, B., Heavy Duty (doktorsavhandling), i Filosofisk tidskrift, nr. 3, 1995, ss. 43-58.

 

Artiklar på svenska (urval)

"Synliggörandet som motkraft", förord till en nyutgåva av Harald Ofstads Vårt förakt för svaghet, Karneval förlag, 2012, 11-19.

"Värdering varken sann eller falsk", Uppsala Nya Tidning (19/3), 2011 (för en webversion, följ denna länk).

"Othello, Jago och moralen", Uppsala Nya Tidning (13/6), 2010 (för en webbversion, följ denna länk).

"Världsparlament nästa!", Forskning och framsteg nr 2, 2010, 48-9 (för en webbversion, följ denna länk).

"Så blir du säker i den osäkra klimatdebatten", Dagens Nyheter (22/8), 2009 (för en webbversion, följ denna länk).

"Drömmar om det blå", Arena nr 3, 2002, 28-9.

"Hur skulle det gå om alla gjorde så? Om individuell rationalitet och kollektiv galenskap", Tvärsnitt nr. 2, 1998.

"Om Erikssons grader av synd", Filosofisk tidskrift nr 3, 1997, 50-53.

"Robert Nozick och libertarianismen", Hjärnstorm nr. 50-1, 1994, 11-13.

"Onda cirklar och goda", Filosofisk tidskrift nr 4, 1994, 43-46.

"Donald Davidsons tolkningsteori", Filosofisk tidskrift nr 4, 1993, 3-12. pdf


Inbjudna föredrag och presentationer (urval, sedan 2005)

2012. ‘Disagreeing Judgments: Ethics and Elsewhere’, plenary speaker at the conference Judgement & Justification, University of Tampere, Finland (24-26/9).

2011. ‘Intuitions, disagreements and debunking explanations’, invited lecture in the PhD-course Intuitions in Philosophy, University of Copenhagen (5-7/12).

2011. ‘Non-Debunking Explanations of Moral Intuitions’, plenary speaker at ECAP 7 (Seventh European Congress of Analytic Philosophy), Milan (1-6/9).

2011. ‘Disagreement. Ethics and Elsewhere’, invited lecture at the workshop Disagreements, Tartu University, Estonia (28/8).

2011. ‘Intuitions as Evidence’, invited lecture in the Inaugural Lecture of the Neuroscience and Philosophy Seminar Series at CIN (Center for Integrative Neuroscience), University of Tübingen (7/7).

2011. ‘The Case for a Mixed Verdict On Ethics and Epistemology’, invited lecture at the Symposium on Disagreement in Ethics and Epistemology (41st Annual Philosophy Symposium), Department of Philosophy, California State University, Fullerton, Los Angeles (14-15/4).

2010. ‘How, why and when must recalcitrant intuitions be explained away?”, invited lecture at the conference Intuitions in Ethics, Department of Philosophy, Humboldt University, Berlin (23-25/9).

2010. ‘How, why and when must recalcitrant intuitions be explained away?”, keynote lecture at the Symposium on Political Ethics: Its Nature and Its Methods (organized by the Nordic Network on Political Ethics), Uppsala University (16-18/6).

2009. ‘Non-Debunking Evolutionary Explanations of Moral Intuitions’, invited lecture at the James Martin Advanced Research Seminar, Oxford University (3/6).

2009. ‘Non-Debunking Evolutionary Explanations of Moral Intuitions’ (keynote), The Stockholm Philosophy Graduate Conference, Stockholms universitet (30/5).

2009. ‘The Case for a Mixed Verdict on Ethics and Epistemology’, invited lecture at The Annual Meeting of the Danish Philosophical Society, Aarhus University, Denmark (27/2).

2008. ‘Can Intuitions be Evidence?’, invited lecture at the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala (28/11).

2008. ‘Are Ethical Non-Cognitivists Committed to Non-Cognitivism About (Theoretical) Rationality? Sixth European Congress of Analytical Philosophy, Jagiellonian University, Krakow, Poland (21/8).

2007. ‘Are Ethical Non-Cognitivists Committed to Non-Cognitivism About (Theoretical) Rationality?”, Australasian Association of Philosophy (New Zealand Division), Annual Conference (6/12).

2007. ‘Demon-Exorcism. On Sinnott-Armstrong's Moderate Pyrrhonian Skepticism’, invited lecture at the Department of Philosophy, University of Auckland, New Zealand (1/8).

2006. ‘Fresh Air?’, invited lecture at the, Department of Philosophy, University of Waikato, New Zealand (6/4).

2006. ‘Fresh Air?’, invited lecture at the Department of Philosophy, University of Auckland, New Zealand (24/3).

2006. ‘Fresh Air?’, invited lecture at the Department of Philosophy, Lingnan University, Hong Kong (14/2).

2005. ‘The Latitude Idea’, invited lecture at the The Oxford Center for Ethics & Philosophy of Law, Oxford University, England (21/2).

Refereeuppdrag

Australasian Journal of Philosophy, Dialectica, Dialogue, Disputatio, Economics & Philosophy, Erkenntnis, Ethical Theory & Moral Practice, Ethics, International Encyckopedia of Ethics (Wiley-Blackwell), Inquiry, Journal of Ethics, Journal of Ethics and Social Philosophy, Journal of Philosophical Research, Journal of Political Philosophy, Journal of Value Inquiry, Mind, Nous, Philosophical Papers, Philosophical Psychology, Philosophical Quarterly, Sats - Nordic Journal of Philosophy and Theoria.