Institutionen för humaniora - Svenska språket - Kurs i elementär svensk grammatik


Satsdelar


En sats består av olika satsdelar. Vissa av dem är obligatoriska medan andra används mer eller mindre frivilligt.

Verb och Subjekt

Objekt

Adverbial

Predikativ


       ..                 ...


 Uppdaterad: 2000-09-13   Gunilla Colliander@nordiska.su.se