Jonas Vlachos, Docent/Associate Professor

Stockholm University Department of Economics SE-106 91 Stockholm Sweden

+46-8-163046

Short presentation

Research interests

  • Public and political economics
  • Financial economics
  • International economics
  • Economics of Education

Current teaching

Selected publications

"Competition, Takeovers and Gender Discrimination" (with Fredrik Heyman and Helena Svaleryd). Forthcoming in Industrial and Labor Relations Review.

"The Theoretical case for Trade Finance in a Liquidity Crisis" (with Tore Ellingsen). Chapter 13 (pp 235-243) in Trade Finance during the Great Trade Collapse Jean-Pierre Chauffour and Mariem Malouche (eds), World Bank, 2011. See also "Trade Finance in a Liquidity Crisis" (with Tore Ellingsen). World Bank Policy Research Paper 5136.

"What Determines Top Income Shares? Evidence from the Twentieth Century" (with Jesper Roine and Daniel Waldenström) Journal of Public Economics, 93:7-8, 974-988. WP-version.

"Cross-Border Acquisitions and Corporate Taxes: Efficiency and Tax Revenues" (with Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson) Canadian Journal of Economics, 42:4, 1473-1500.

"Political Rents in a Non-Corrupt Democracy" (with Helena Sveleryd), Journal of Public Economics [lead article], 2009, 93:3-4, 355-372. WP-version.

"Do Entrenched Managers Pay their Workers More?" (with Henrik Cronqvist, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd), Journal of Finance, 2009, 64:1, 309-339. WP-version

"The Euro – What’s in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003" (with Lars Jonung), SIEPS Report 2007:2.

"International financial liberalization and industry growth" (with Daniel Waldenström). International Journal of Finance and Economics, 2005, 10:3, 263-284.

"Financial markets, the pattern of specialization, and comparative advantage: Evidence form OECD-countries" (with Helena Svaleryd). European Economic Review, 2005, 49:1, 113-144.

"Who Wants Political Integration? Evidence from the Swedish EU-Membership Referendum". Journal of Public Economics, 2004, 88:7-8, 1589-1604.

"Markets for Risk and Openness to Trade: How are they Related?" (with Helena Svaleryd). Journal of International Economics, 2002, 57:2, 369-395.

Publications in Swedish

"Är konkurrens och vinst en bra modell för skolan", Ekonomisk Debatt, nr 4 2012.

"Leder regerings skolreformer till bättre resultat", Presentation vid Nationalekonomiska föreningen, 7:e mars 2012.

"Gör lärarlegitimationen att vi får bättre lärare?", Presentation vid Växjökonferensen, 25:e jan 2012.

"Friskolor i förändring", Presentation vid SNS, 18:e nov 2011.

"Att styra efter fel mål", Krönika i Skolledaren okt 2011.

"Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse" (med Peter Fredriksson), Rapport till Finanspolitiska rådet 2011/3

"Godtyckliga betyg skadar skolan" (med Magnus Henrekson och Örjan Hansson), Axess Magasin Nr 3 2011

"Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor", Konkurrensverket rapport 2010:6

"Legitimation kommer att sänka läraryrkets status", DN Debatt 18/11-2010

"Stockholms nya skolval måste rivas upp", DN Stockholmsdebatt 19/3-2010

"Finansiell integration for tillväxt och stabilitet" (med Helena Svaleryd), i Lars Oxelheim, Lars Persson, Thomas Persson (red) EU och den globala krisen, Santérus Förlag

"Renässansekonomen är död, länge leve arbetsdelningen", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 8 2009

"Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna", Dagens Industri 1/12-2009 (med Helena Svaleryd)

"Konkurrens om elever ger orättvisa skolbetyg", DN Debatt 17/8-2009 (med Magnus Henrekson)

"Bonusar är bra för företag och samhällsekonomin", Debattartikel på Newsmill 24/3-2009

"Släpp antagingen fri", Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 5/3-2008

"Dags att könsdifferentiera resurstilldelningen i skolan", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 2 2008

"Välfärdsrådets rapport 2007: Svensk välfärd och globala marknader", SNS Förlag (med Karolina Ekholm, Torben Andersen och Arne Bigsten)

"Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten", DN Debatt 071119 (med Karolina Ekholm, Torben Andersen och Arne Bigsten)

"Globaliseringen och arbetsmarknaden", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 4 2006 (med Per Skedinger)

"Om invandrare, statistik och brottslighet", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 1 2006 (med Per Skedinger)

"Makt på rätt nivå: väljarna kommunerna och ansvaret", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 5 2005 (med Karolina Ekholm).

"Hur kan föräldraförsäkringen reformeras?", Ekonomisk Debatt nr 4 2005.

"Konflikter att vänta i globaliseringens spår", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 1 2005 (med Karolina Ekholm).

"Det är inget magiskt med forskning", Föräldrar och barn, juli/augusti 2004.

"Hälften var – eller risk att få sparken", Aftonbladet 040402.

"Arbetarrörelsen hycklar", Svenska Dagbladet 040326 (med Daniel Waldenström).

"Slarv gagnar inte serös debatt om skolan", Svenska Dagbladet 030526.

"Liberala misstag i köttkrisens tid", Smedjan 010526.

"Om äganderättens betydelse". En sammanfattning av Hernando de Sotos bok 'The Mystery of Capital', beställd av Globkom (SOU 2001:96).

"Är tillväxt bra för de fattiga? En översikt av debatten". Beställd av Globkom (SOU 2001:96).


Additional information