Home
Research
Publications
CV

Nina Kirchner

Universitetslektor i numerisk modellering av inlandsisar 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Bolincentret för klimatforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Tel: 08-162988
Epost: nina.kirchner@natgeo.su.se

 

 

Senior Lecturer in Numerical Ice Sheet Modeling
Department of Physical Geography and Quaternary Geology
Bolin Centre for Climate Research
Stockholm University
106 91 Stockholm, Sweden

Phone: (+46) 8 162988
Email: nina.kirchner@natgeo.su.se