Immanuel Kant
Det finns många viktiga tänkare i den västerländska filosofins historia men kanske ingen viktigare än Immanuel Kant (1724-1804). Med Kritik av det rena förnuftet (1781, 2dra upplagan 1787) förändrade han dagordningen för all senare filosofi. Han kallade själv sin insats för en “kopernikansk vändning” i filosofin. Kopernikus hade förklarat himlakropparnas skenbara rörelse över natthimlen genom tanken att det inte bara är de som rör sig, utan även vi själva, vi som observerar dem. På liknande sätt menade Kant att den värld vi upplever formas av vår egen aktivitet i kunskapsprocessen. Prolegomena till varje framtida metafysik (1783) är Kants eget försök att ge en kortare och mera pedagogisk version av det stora verket. I Kritik av det praktiska förnuftet (1788) utvecklar han sin teori om det “kategoriska imperativet” enligt vilket det är vår plikt att handla som om rättesnöret för våra handlingar skulle gälla som allmän lag. Den tredje stora kritiken är Kritik av omdömeskraften (1790) där Kant diskuterar grundfrågor i filosofisk estetik och i biologins filosofi, på ett sätt som ännu är levande i dagens filosofiska debatt.
Kant
Kant1_omslag
Kant2_omslag
Kant4_omslag
Kant3_omslag
blocks_image
Otfried Höffes bok Immanuel Kant ger en bred modern introduktion till hela Kants filosofi.